Grou

DI TÍCH LỊCH SỬ HANG TỔ (CHÙA HANG TỔ) NÚI DINH VŨNG TÀU

DI TÍCH LỊCH SỬ HANG TỔ (CHÙA HANG TỔ) NÚI DINH VŨNG TÀU nằm ở độ cao 200m, có nhiều hang đá rộng và sâu, đủ chỗ chứa hàng trăm người. Nơi đây là điểm dừng chân của cán bộ chiến sĩ, là nơi cung cấp lương thực thực phẩm của Thị uỷ, Thị đội Bà Rịa. Mùa xuân năm 1968 Hang Tổ là nơi tập kết lực lượng của...

Compare listings

Compare
DMCA.com Protection Status